Kategorie

<< grudzień 2021 >>
Pon Wt Sr Czw Pio Sob Nie
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Aktualności

Jak jechać po rondzie? 23.09.2015

Poruszanie się po rondzie nie jest trudne. Oto zasady wjazdu i zjazdu z ronda oraz reguły zajmowania i zmiany pasa ruchu na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym …

WJAZD NA RONDO

Pojazdy wjeżdżające na rondo napotykają z reguły znak "Ustąp pierwszeństwa". Oznacza to, że przed wjechaniem na obwiednię kierowcy muszą ustąpić pierwszeństwa wszystkim pojazdom poruszającym się po rondzie, także w sytuacji, gdy któryś z nich zmienia pas ruchu na obwiedni.
Wjeżdżanie na rondo, kiedy wolny jest prawy pas
Zgodnie z przepisami, nie można wjechać na rondo i zająć na nim prawego pasa, jeśli lewym pasem zbliża się inny pojazd i zamierza zmienić pas ruchu na prawy.

Wjeżdżanie na rondo, kiedy wolny jest lewy pas
Jeśli przed wjazdem na rondo znajduje się znak "Ustąp pierwszeństwa", pojazd wjeżdżający na skrzyżowanie musi przepuścić pojazd znajdujący się na prawym pasie.

DOPUSZCZALNE, ALE RYZYKOWNE
Nawet jeśli po rondzie porusza się inny pojazd, możliwy jest wjazd na rondo (na prawy pas ruchu) pod pewnymi warunkami. Samochód mający pierwszeństwo musi zajmować lewy pas ruchu, a co najważniejsze - trzeba mieć pewność, że nie wykonuje manewru zmiany pasa ruchu na prawy (do czego ma pełne prawo). Jeśli dojdzie do kolizji, winnym będzie zawsze kierowca wjeżdżający na rondo.

ZMIANA PASA RUCHU NA RONDZIE
Zasady zmiany pasa na rondzie są takie same, jak na każdej innej drodze. Zmieniając pas ruchu, kierowca musi zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pojazdowi poruszającemu się pasem, na który zamierza wjechać. Jeśli nie dopełni tego obowiązku, odpowie za ewentualne spowodowanie kolizji.

Zmiana pasa ruchu, jeśli obok nie ma innego pojazdu
Jeśli na rondzie o kilku pasach ruchu nie ma zbyt wielu pojazdów, kierowcy mogą bez problemu zmieniać pasy ruchu. W sytuacji pokazanej na zdjęciu, kierowcy po upewnieniu się, że obok nie znajduje się żaden pojazd, mają prawo zmienić pas ruchu.

Zmiana pasa ruchu, jeśli obok znajduje się inny pojazd
W sytuacji pokazanej na zdjęciu kierowcy białego i czerwonego pojazdu nie mogą zmienić pasa ruchu. Powód? Pas ruchu, na który zamierzają wjechać jest już zajęty przez inny samochód. Manewr będzie możliwy, kiedy odległość między autami się zwiększy.

DOPUSZCZALNE, ALE RYZYKOWNE
Kierowca, który chce zmienić pas ruchu z lewego na prawy, może wykonać ten manewr nawet jeśli po swojej prawej stronie widzi inny pojazd. Jest jednak warunek. Pojazd z prawej strony musi zwolnić zajmowany pas ruchu, np. poprzez zjechanie z ronda. Uwaga! Korzystając z takiego udogodnienia, trzeba być pewnym, że pojazd na pasie obok rzeczywiście opuszcza rondo.

OPUSZCZANIE RONDA

Zjazd z ronda o kilku pasach ruchu wzbudza najwięcej kontrowersji wśród kierowców. Najwięcej nieporozumień dotyczy zjazdu z lewego pasa ruchu i kwestii ustępowania pierwszeństwa. Rondo najbezpieczniej opuszczać ze skrajnego zewnętrznego pasa ruchu na obwiedni. To oznacza, że poruszając się wewnętrznym pasem ruchu i zbliżając się do drogi wyjazdowej, należy zmienić pas na zewnętrzny i dopiero z niego można opuścić rondo.
Równoczesny zjazd dwóch pojazdów
W tym przypadku biały pojazd ma pierwszeństwo oraz może wybrać pas, na który wjedzie po opuszczeniu ronda. Kierowca czerwonego auta nie ma w tym przypadku prawa wjechać na prawy pas na rondzie.

Zjazd z lewego pasa, kiedy prawy jest wolny
Kierowca czerwonego auta ma prawo opuścić rondo z wewnętrznego pasa i zająć dowolny pas na drodze wyjazdowej, ale tylko pod warunkiem, że na prawym pasie nie znajduje się inne auto.

DOPUSZCZALNE, ALE RYZYKOWNE
Równoczesny zjazd dwóch pojazdów z ronda jest możliwy. Jednak kierowca znajdujący się na lewym, wewnętrznym pasie ruchu musi być pewien, że auto znajdujące się na prawym pasie także skręca w tę samą drogę zjazdową oraz - co bardzo ważne - zajmie na nim prawy pas ruchu. Jeśli auto na prawym pasie pojedzie prosto na rondzie lub podczas zjazdu zajmie lewy pas, dojdzie do kolizji, za którą odpowie osoba zjeżdżająca z lewego pasa ruchu.

ZAWRACANIE NA RONDZIE

Na rondzie bez sygnalizacji świetlnej nie istnieje pojęcie jazdy przez takie skrzyżowanie na wprost lub zawracania. Ruch pojazdów odbywa się po obwiedni, a kierowca powinien skończyć zawracanie ze skrajnego zewnętrznego pasa ruchu. Co to oznacza w praktyce? Zamierzając zawrócić na rondzie o dwóch pasach ruchu, można wjechać na rondo prawym lub lewym pasem ruchu. Znajdując się na rondzie, można się poruszać zarówno prawym, jak i lewym pasem ruchu. Dopiero opuszczając rondo, kierowca jest zobowiązany wykonać ten manewr z prawego pasa ruchu. Uwaga! Aby ograniczyć ryzyko wymuszenia pierwszeństwa przez inne auto, bez względu na to, którym pasem kierowca wjedzie na rondo, powinien je pokonać pasem wewnętrznym (lewym), a dopiero przed drogą wylotową (kończąc zawracanie) zmienić ten pas na prawy.

DOPUSZCZALNE, ALE RYZYKOWNE
Zawracanie na rondzie można wykonać korzystając tylko z lewego pasa ruchu. Jest to dopuszczalne jednak trzeba pamiętać, że opuszczanie ronda lewym pasem ruchu jest możliwe tylko pod warunkiem, że na prawym pasie nie znajduje się żaden pojazd, któremu można zajechać drogę podczas zmiany pasa ruchu i opuszczania ronda. Poza zjazdem z ronda, warto korzystać z lewego pasa ruchu, ponieważ to oznacza mniejsze ryzyko wymuszenia pierwszeństwa ze strony kierowców opuszczających rondo.


Tekst: Sebastian Sulowski, zdjęcia: archiwum; "Motor" 24/2015